Bán
Khởi thủy cho ống PE 16
4.600,00 ₫ 4600.0 VND
Bán
Khởi thủy cho ống PE 12
4.600,00 ₫ 4600.0 VND
Bán
Nối ống PE 12
4.600,00 ₫ 4600.0 VND
Bán
Van tưới 20
24.000,00 ₫ 24000.0 VND
Bán
Van tưới 16
22.000,00 ₫ 22000.0 VND
Bán
Roăn cao su Metzeplast
3.600,00 ₫ 3600.0 VND
Bán
Roăn cao su AZUD
3.600,00 ₫ 3600.0 VND
Bán
Co PE 20
5.000,00 ₫ 5000.0 VND
Bán
Co PE 16
4.600,00 ₫ 4600.0 VND
Bán
Tee 20mm
5.000,00 ₫ 5000.0 VND
Bán
Tee 16mm
4.600,00 ₫ 4600.0 VND
Bán
Tee 12mm
3.300,00 ₫ 3300.0 VND
Bán
Van xả khí 2"
821.000,00 ₫ 821000.0 VND
Bán
Đồng hồ đo áp lực
300.000,00 ₫ 300000.0 VND
Bán
Van chậm phân (BNT)
1.800.000,00 ₫ 1800000.0 VND
Bán
Van chậm phân Mới
1.970.000,00 ₫ 1970000.0 VND
Bán
Lọc 1" 130Micron - 120mesh 6L/H
250.000,00 ₫ 250000.0 VND
Bán
Lọc 1,5" - 14M3/h
650.000,00 ₫ 650000.0 VND