Bán
Chân ren vòi Aqua
3.500,00 ₫ 3500.0 VND
Bán
Chìa khóa van tháo ráp nhanh
87.000,00 ₫ 87000.0 VND
Bán
Co PE 16
4.600,00 ₫ 4600.0 VND
Bán
Co PE 20
5.000,00 ₫ 5000.0 VND
Bán
Đầu béc tưới phun mưa 70L/h
12.000,00 ₫ 12000.0 VND
Bán
Đầu nhỏ giọt 0-70L/h
4.500,00 ₫ 4500.0 VND
Bán
Đầu nhỏ giọt 0-70L/h gắn trên que
6.500,00 ₫ 6500.0 VND
Bán
Đồng hồ đo áp lực
300.000,00 ₫ 300000.0 VND
Bán
Khởi thủy cho ống PE 12
4.600,00 ₫ 4600.0 VND
Bán
Khởi thủy cho ống PE 16
4.600,00 ₫ 4600.0 VND
Bán
Khởi thủy cho ống PE 20
4.600,00 ₫ 4600.0 VND
Bán
Khởi thủy nhỏ giọt 16
4.500,00 ₫ 4500.0 VND
Bán
Khởi thủy ( Nối) 8 ly ( 8 X 5)
2.600,00 ₫ 2600.0 VND
Bán
Khớp nối 12 X 8
2.600,00 ₫ 2600.0 VND
Bán
Khớp nối 2 đầu ra
2.600,00 ₫ 2600.0 VND