Bán
Van xả khí 2"
821.000,00 ₫ 821000.0 VND
Bán
Van xả cuối ống 3/4" - 1 gói = 49 cái
20.000,00 ₫ 20000.0 VND
Bán
Van tưới 20
24.000,00 ₫ 24000.0 VND
Bán
Van tưới 16
22.000,00 ₫ 22000.0 VND
Bán
Van tháo ráp nhanh 3/4"
193.000,00 ₫ 193000.0 VND
Bán
VAN ĐIỆN TỪ 3/4"
1.200.000,00 ₫ 1200000.0 VND
Bán
VAN ĐIỆN TỪ 2"
2.400.000,00 ₫ 2400000.0 VND
Bán
Van chậm phân Mới
1.970.000,00 ₫ 1970000.0 VND
Bán
Van chậm phân (BNT)
1.800.000,00 ₫ 1800000.0 VND
Bán
Tee 20mm
5.000,00 ₫ 5000.0 VND
Bán
Tee 16mm
4.600,00 ₫ 4600.0 VND
Bán
Tee 12mm
3.300,00 ₫ 3300.0 VND
Bán
Roăn cao su Metzeplast
3.600,00 ₫ 3600.0 VND
Bán
Roăn cao su AZUD
3.600,00 ₫ 3600.0 VND
Bán
Ống PE 6.5 x 4.5 (1.300m/cuộn)
3.500,00 ₫ 3500.0 VND
Bán
Ống PE 20 (250m/cuộn) - 1.3mm
7.500,00 ₫ 7500.0 VND